Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Oproep voor een reunie IPTF 2e helft 1977

In 2022 is het 25 jaar geleden! Reünie IPTF 2e helft 1997.

Na een voorbereiding in het voorjaar ging de rotatie het laatste halfjaar van 1997 naar Bosnië. De uit ongeveer 55 leden bestaande rotatie heeft daar een bijzonder half jaar beleefd.
Om daar nog eens op terug te kijken willen wij inventariseren of de club bij elkaar wil komen. Het idee is vooral kijken wat er zoal met ons gebeurd is. 
Ideeën en namen en herinneringen zoeken wij. Om dit mogelijk te maken met jullie inbreng: geef je op. De bedoeling is een bijeenkomst in mei 22 op een locatie waar we ook kunnen ontspannen. Heb je nog contact met oud rotatiegenoten? Geef de advertentie door.
Wij hopen op tenminste 55 reacties! Meld je aan bij het liefst per email:
Ben Groen ben.groen@home.nl
Jan van Malsen J.vanmalsen@casema.nl
Martin Dijkman mdijkman91@hotmail.com

Ik hoop elkaar zoveel mogelijk te zien en spreken in mei!
Ben Groen 0650267982 

Lees verder... 29-10-2021

Reünie beroepslichting 72-2 op 25 maart 2022

Harry Fieten meldt het volgende:
De beroepslichting 72-2 houdt op vrijdag 25 maart haar reünie op de KWIII te Apeldoorn. Die maand is het 50 jaar geleden dat we daar onze werkzame leven begonnen.
Email: Harry.margriet@hetnet.nl

 

Bron: Harry Fieten

Lees verder... 27-10-2021

Datum Reünie lichting 69-1

Datum Reunie lichting 69-1
Bij deze wil ik jullie nog even de nieuwe datum door geven voor de door ons te houden reünie lichting KMar 69-1. Hopelijk gaat de Covid-19 niet meer tegenstribbelen. De nieuwe datum is woensdag 23 maart 2022.
Met vr. groet,

 

Bron: Brugt Drijver

Lees verder... 4-10-2021

Reünie lichting 72-3 op 19-05-2022 te Bronbeek Arnhem

De reünie van lichting 72-3 zal plaatsvinden op donderdag 19-05-2022 en zal gehouden worden op Bronbeek te Arnhem
Vriendelijke groet
Herman Blokzijl  email:  herman.blokzijl@gmail.com

Lees verder... 21-9-2021

Reünie van de lichting 68-1 zal worden uitgesteld naar 2022

Naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen  op de Koning Willem III Kazerne te Apeldoorn zijn daar voorlopig geen bijeenkomsten toegestaan. Derhalve is onze datum van 22 september 2021 geannuleerd.
De reünie voor de KMar lichting 69-1 zal worden uitgesteld naar 2022 , hopende dat de covid-19 maatregelen dan zijn opgeheven.
Hopende u voldoende te hebben ingelicht.
Met vr. gr.
Brugt Drijver
Tel. 06-40401624

Lees verder... 28-8-2021

Reünie lichting 72-4 beroeps

Mijn naam is Piet Wijkhuijs en ben beroeps marechaussee geweest van 1972 tot 1980.
Omdat het in 2022 50 jaar geleden is dat onze lichting 72-4 opkwam zijn we van plan om een reünie
te organiseren. 
Inmiddels  is er een datum geprikt voor een reunie van lichting 72-4. 
De datum is onder voorbehoud vastgesteld op 19 juli 2022 en zal plaatsvinden op de Koning Willem III
kazerne in Apeldoorn.
Resume, de volgende gegevens:
Dinsdag 19 juli 2022.
Reünie beroepsopleiding 72-4
Locatie Koning Willem III kazerne
Contact: piet180553@gmail.com / r.stiemsma@chello.nl

Lees verder... 11-8-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief