Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Bijzonderheden SMC-reünie Boema-Plaizier-MPIII

Donderdag 23 juni 2022

SMC-reünie Boema-Plaizier-MPIII

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op donderdag 23 juni 2022. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de partners welkom,

Locatie: Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten: De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:

SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon

Niet-SMC begunstigers met partner: € 25,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op  16 juni 2022 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer: NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 16 juni 2022 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe, 06 30989598.

Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.

 

Bron: Gerrit Reloe SMC

Lees verder... 14-1-2022

Reunie Staf District Noord Holland-Utrecht 1997-2001

Stan Klijnhout vraagt aandacht voor het volgende:

Ik wil graag voor de agenda van het Marechausseecontact onze bijeenkomst aanmelden.
Zaterdag 14 mei 2022
Reunie  Staf District Noord-Holland / Utrecht 1997 - 2001.
Locatie: Museum Militaire Traditie Driebergen- Rijsenburg.
Contact: bertenjeanette@hotmail.com

 

Bron: Gerrit Reloe SMC

Lees verder... 5-1-2022

Oproep voor een reunie IPTF 2e helft 1977

In 2022 is het 25 jaar geleden! Reünie IPTF 2e helft 1997.

Na een voorbereiding in het voorjaar ging de rotatie het laatste halfjaar van 1997 naar Bosnië. De uit ongeveer 55 leden bestaande rotatie heeft daar een bijzonder half jaar beleefd.
Om daar nog eens op terug te kijken willen wij inventariseren of de club bij elkaar wil komen. Het idee is vooral kijken wat er zoal met ons gebeurd is. 
Ideeën en namen en herinneringen zoeken wij. Om dit mogelijk te maken met jullie inbreng: geef je op. De bedoeling is een bijeenkomst in mei 22 op een locatie waar we ook kunnen ontspannen. Heb je nog contact met oud rotatiegenoten? Geef de advertentie door.
Wij hopen op tenminste 55 reacties! Meld je aan bij het liefst per email:
Ben Groen ben.groen@home.nl
Jan van Malsen J.vanmalsen@casema.nl
Martin Dijkman mdijkman91@hotmail.com

Ik hoop elkaar zoveel mogelijk te zien en spreken in mei!
Ben Groen 0650267982 

Lees verder... 29-10-2021

Reünie beroepslichting 72-2 op 25 maart 2022

Harry Fieten meldt het volgende:
De beroepslichting 72-2 houdt op vrijdag 25 maart haar reünie op de KWIII te Apeldoorn. Die maand is het 50 jaar geleden dat we daar onze werkzame leven begonnen.
Email: Harry.margriet@hetnet.nl

 

Bron: Harry Fieten

Lees verder... 27-10-2021

Datum Reünie lichting 69-1

Datum Reunie lichting 69-1
Bij deze wil ik jullie nog even de nieuwe datum door geven voor de door ons te houden reünie lichting KMar 69-1. Hopelijk gaat de Covid-19 niet meer tegenstribbelen. De nieuwe datum is woensdag 23 maart 2022.
Met vr. groet,

 

Bron: Brugt Drijver

Lees verder... 4-10-2021

Reünie lichting 72-3 op 19-05-2022 te Bronbeek Arnhem

De reünie van lichting 72-3 zal plaatsvinden op donderdag 19-05-2022 en zal gehouden worden op Bronbeek te Arnhem
Vriendelijke groet
Herman Blokzijl  email:  herman.blokzijl@gmail.com

Lees verder... 21-9-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief