Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

58e Algemene Reünie SMC, donderdag 7 november 2019

Algemene Reunie SMC, donderdag 7 november 2019

Op donderdag 7 november 2019, hield SMC haar jaarlijkse reünie in Reünie- en Congrescentrum “Kumpulan” in Arnhem. 220 belangstellenden namen de moeite naar Arnhem af te reizen en gingen dit jaar niet naar Harskamp. Voorzitter SMC, generaal-majoor b.d. der KMar André  Peperkoorn, verwelkomde in zijn welkomstwoord iedereen hartelijk en vroeg tevens om een moment stilte voor de overledenen. In het bijzonder stond hij stil bij de aanwezigheid van Cees Kortlever, 89 jaar oud, waarvan het op deze dag exact 70 jaar geleden was dat hij opkwam bij de marechaussee en Marten Mobach. Onze 100 jarige Marten was wederom geheel zelfstandig met zijn auto naar Arnhem gekomen.

Vervolgens werd door SMC’er, oud-dienstplichtig marechaussee mr. Koos Spee, die uiteraard ook door André welkom werd geheten, een zeer interessante lezing verzorgd die onder andere in teken stond van zijn pas uitgegeven boek: ‘Een flitsende carrière’. Koos bij velen bekend als Landelijk Verkeersofficier vatte het plan op om zijn ervaringen opgedaan als agent op straat, maar met name ook die als Landelijk Verkeersofficier, aan het papier toe te vertrouwen en te voorzien van een aantal adviezen voor degenen die het in ons land voor het zeggen hebben. Want als het om de verkeersveiligheid gaat is Koos nog steeds een zendeling die het evangelie op dit gebied graag wil verkondigen.

De lezing kreeg de volle aandacht en er was  gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens werd genoten van een warm buffet, bestaande uit de Indische rijsttafel ‘Istimewa’. Weer eens wat anders dan de stamppot buffetten in Harskamp! De dag stond verder in het teken van elkaar gezellig ontmoeten, bijpraten en herinneringen ophalen.

Tijdens de reünie waren stands van het Fonds Sociale Zorg en de Stichting van Houten aanwezig. Deelnemers van de reünie hadden tevens gratis toegang tot het Museum Bronbeek. Verder konden enkele KMar-voertuigen worden bezichtigd, voorgereden door de Historische Voertuigengroep KMar. Een leuk initiatief. Kortom het was een geslaagde dag!

Wie weet treffen wij elkaar volgend jaar opnieuw in Arnhem in “Kumpulan”. In het decembernummer van Marechaussee Contact zal nader bij de reünie worden stilgestaan. 

Op deze dag gemaakte foto's kunt u bekijken door hier te klikken.

Deze zeer geslaagde dag is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-fonds.

 

Lees verder... 14-11-2019

Reünie Boerma-Plaizier / MPIII

2019 bp 1

Het samenzijn was op donderdag 20 juni 2019 op Bronbeek in Arnhem. De reünie betreft KMar-veteranen die gediend hebben in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea, alsook de Engelandvaarders en stond onder aansturing van SMC-bestuurder Gerrit Reloe. 

Er waren uitsluitend Indië-gangers aanwezig. Vanwege de hoge leeftijd – allen de negentig jaar ruim gepasseerd – wordt het aantal snel kleiner. Er waren tien echte veteranen, de overigen van de 44 deelnemers waren familie, organisatie of genodigden. SMS-voorzitter André Peperkoorn sprak iedereen toe. De oud-voorzitter Jack Vlaming liet zich vanuit Frankrijk via hem groeten. Twee Indië-gangers moesten afzeggen: Jan Leiwabessy en de bewoner van Bronbeek Charles Besançon (longontsteking). De vertegenwoordiger van CKMAR – brigade-generaal Menno Kersbergen – bracht Besançon nog een bezoek op zijn kamer. 

2019 bp 2

Buiten bij het KNIL-monument was de kranslegging. De SMC’ers Cees van Ingen en Loek Ruppert reikten de krans aan. Het bloemstuk werd gelegd door mevrouw Sibbald en mevrouw Roozendaal. De muzikale ondersteuning kwam van de trompetter van het Orkest Koninklijke Marechaussee. Tijdens de lunch werd genoten van een Indische maaltijd, altijd perfect gearrangeerd door restaurant “Kumpulan”.  Daarna praatte men nog lange tijd na. Het was een bijzonder gedenkwaardige dag. 

2019 bp 3
Historische foto van heren Boerma en Plaizier (foto Joop Rump)

Ga naar het SMC-album voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

Frans Meijer 

Lees verder... 23-6-2019

Contactdag Badhoevedorp2019

Waren wij op 24 april 2019 in het PIT museum te Almere, nauwelijks een maand later op 22 mei werd door de actieve Reünievereniging Marechaussee Contact (RvMC) van SMC, alweer de derde — nu de jaarlijkse bijeenkomst Badhoevedorp — georganiseerd. 42 belangstellenden waren naar de Koningin Máximakazerne gekomen. Het moet gezegd het was er wederom goed toeven!

Vanaf 13.15 uur werden de belangstellenden in de bar van het restaurant van de kazerne ontvangen met koffie/thee en een petitfour. Voorzitter RvMC, Gerrit Reloe, heette in zijn welkomstwoord iedereen  van harte welkom.

Vervolgens werd door hem Charlotte Bloemendaal – van Wijk in het zonnetje gezet vanwege haar bijdragen als KMar-functionaris/contactpersoon  aan de contactmiddagen in Badhoevedorp. Charlotte is sinds kort met flo. 

Tijdens het gezellig samenzijn dat hierna volgde waren de belangstellenden in de gelegenheid ‘onder het genot van’ elkaar verder te ontmoeten en wetenswaardigheden uit te wisselen. De stemming zat er goed in en er viel genoeg te bepraten. 

De middag werd afgesloten met het door het Paresto-personeel voorgeschotelde uitgebreide authentiek Indisch buffet ‘Semarang’. Iedereen keek er weer naar uit en liet het zich goed smaken. Na het buffet kon men nog genieten van een kopje koffie om vervolgens voldaan huiswaarts te gaan. 

Een volledige impressie van deze middag kunt u lezen in het juninummer van Marechaussee Contact.

Foto’s werden gemaakt door Cees van Ingen en Theo Evers. 

Jan Gaasbeek
Lid redactie MC

Lees verder... 24-5-2019

Annulering Bezoek Museum Militaire Traditie

ANNULERING

Op 13 september 2019 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij. Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider maar ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Adres: Van Rijckevorselstraat 2, 3972 ER Driebergen. 

Website: www.museummilitairetraditie.nl

Programma:

10.30- 11.00 u, Ontvangst                     . 

11.00 uur        Rondleiding in twee groepen

12.00 uur        Lunch

13.00 uur        Rondleiding in twee groepen

14.00- 15.00 u.Samenzijn met een hapje en een drankje

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en begeleider tegen betaling van € 11,00 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom. Zij betalen € 25.00 p.p. Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22 INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Bezoek MMT. Graag uw adres vermelden.  

Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 7-5-2019

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

SMC-reünie Boerma-Plaizier-MPIII, donderdag 20 juni 2019

De jaarlijkse reünie van Indiëgangers/Boerma-Plaizier/MPIII zal dit jaar worden gehouden op donderdag 20 juni 2019. Deze reünie is bestemd voor allen die gediend hebben bij het Korps Militaire Politie en/of het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland. Uiteraard zijn ook de partners welkom,

Locatie:
Landgoed Bronbeek, Congres en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.

Kosten:
De kosten voor deelname aan deze reünie zijn:

SMC-begunstigers met partner: € 7,50 per persoon

Niet-SMC begunstigers met partner: € 20,00 per persoon.

De bedragen dienen uiterlijk op  13 juni 2019 te zijn bijgeschreven op ING-bankrekeningnummer: NL22INGB0007530025 ten name van Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven, onder vermelding van Kumpulan. Uw overschrijving geldt tevens als aanmelding. Bij internetbankieren graag ook uw adres vermelden.

Weduwen, begunstigers van de SMC, kunnen gratis aan deze reünie deelnemen. Voor het bezoeken van deze reünie kunnen zij schriftelijk een gratis NS-vervoerbewijs aanvragen bij het Veteranen Instituut, Afdeling Dienstverlening, Postbus 125, 3940 AC Doorn. Zij dienen zich uiterlijk op 13 juni 2019 te hebben aangemeld bij de voorzitter van de reünievereniging MC, Dhr. Gerrit Reloe, 

06 30989598. Het programmaboekje wordt de deelnemers tijdig toegezonden.

Lees verder... 13-11-2018

SMC contactdag woensdag 20 maart 2019

SMC-contactmiddag Buren op woensdag 20 maart 2019

De eerste contactmiddag van het jaar voor alle SMC-begunstigers is weer in het Marechausseemuseum. Aanvang 14.00 uur, kosten € 12,50 p.p. inclusief buffet. Niet-begunstigers zijn ook van harte welkom, zij betalen € 25,00 p.p. Tijdens deze contactmiddag zal tevens de Algemene Ledenvergadering van de Reünievereniging Marechaussee Contact (RvMC) worden gehouden.

Aanmelden door overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Buren. Uiterlijk 15 maart dient het bedrag te zijn bijgeschreven. Indien u dieetwensen heeft, graag dit bij de aanmelding vermelden.

Locatie: Dependance Marechausseemuseum, Buren

Contact: Gerrit Reloe | 06-30989598 | reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 13-11-2018

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief