Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Reünie Boerma-Plaizier

Dit jaar was het door het coronavirus helaas niet mogelijk om in juni de jaarlijkse reünie Boerma-Plaizier / MP III te organiseren. Tijdens deze reünie worden de namen van de sinds de vorige reünie overleden sobats van het Korps Militaire Politie / Koninklijke Marechaussee (voormalig Nederlands-Indië, 1946 - 1950) opgelezen en worden zij in de reünieruimte samen met de 60 in het voormalig Nederlands-Indië omgekomen leden van het KMP / KMar en de sinds 1950 overleden sobats herdacht. Daarna volgt een kranslegging bij het op het terrein van Bronbeek aanwezige KNIL-monument. Vanaf 1 juli jl. is het terrein van Bronbeek op afspraak weer beperkt toegankelijk. Dat was voor het bestuur aanleiding om te bezien of de ceremonie alsnog kon plaatsvinden. De afspraak werd gemaakt voor woensdag 29 juli jl.. Een deputatie van het bestuur was aanwezig bij de kranslegging door de heren Kerrebijn en Nijhof, beide SMC-ers zijn bewoners van Bronbeek. De door mevrouw Daniëlle Reloe van deze plechtigheid gemaakte film kunt u bekijken door hier te klikken. Door een technische storing is het op dit moment helaas niet mogelijk om de door de heer Frans Meijer gemaakte foto's te bekijken, wij doen er alles aan om die foto's volgende week wel toegankelijk te maken.

 

Lees verder... 8-12-2019

Contactmiddag Badhoevedorp

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Deze bijeenkomst wordt voor alle SMC'ers, met partner/begeleider, op 22 mei 2020 gehouden op de KMK te Schiphol. Aanvang 13.30 uur. Kosten € 12,50 p.p. inclusief een Indische rijsttafel. Niet-SMC'ers zijn ook van harte uitgenodigd, zij betalen € 25,-- p.p.. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei 2020 door betaling op rekeningnummer NL 22 INGB 0007530025 t.n.v. Reünievereniging MC te Eindhoven o.v.v. Badhoevedorp. Dieetwensen graag bij aanmelding aangeven.

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Louwman Museum

Ivm coronacrisis gaat deze bijeenkomst niet door.

Op 23 April 2020 organiseert de Reünievereniging MC een bezoek aan het Louwman museum in Den Haag.  Adres: Leidsestraat 57, 2594 BB Den Haag. www.louwmanmuseum.nl

Programma:
11.00-12.00 uur Ontvangst 
12.00-12.45 uur Lunch
12.45-15.00 uur Museum bezoek 
15.00-16.00 uur Samenzijn met een hapje en een drankje 

Deelname staat open voor begunstigers SMC met partner en/of begeleider tegen betaling van € 17,50 p.p. Ook niet begunstigers zijn van harte welkom, zij betalen € 30,00 p.p.

Let op: Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 50 personen. De volgorde van opgave en betaling is bepalend voor deelname.

Aanmelden door overmaking van het verschuldigde bedrag op NL22INGB0007530025 t.n.v. Reunievereniging Marechaussee Contact te Eindhoven o.v.v. Louwman museum. Graag adres vermelden. .
Contact: Gerrit Reloe 06 30989598 of reuniecommissie@marechausseecontact.nl

Lees verder... 8-12-2019

Bezoek Museum Militaire Traditie

Het op 25 maart 2020 door de Reünievereniging MC aan het Museum Militaire traditie in Driebergen en de daarnaast gelegen kaarsenmakerij geplande bezoek is i.v.m. de vanwege het coronavirus afgekondigde maatregelen vervallen. In de nabije toekomst zal mogelijk een nieuwe datum worden gepland.

 

Lees verder... 8-12-2019

Reünie Boerma-Plaizier / MPIII

2019 bp 1

Het samenzijn was op donderdag 20 juni 2019 op Bronbeek in Arnhem. De reünie betreft KMar-veteranen die gediend hebben in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea, alsook de Engelandvaarders en stond onder aansturing van SMC-bestuurder Gerrit Reloe. 

Er waren uitsluitend Indië-gangers aanwezig. Vanwege de hoge leeftijd – allen de negentig jaar ruim gepasseerd – wordt het aantal snel kleiner. Er waren tien echte veteranen, de overigen van de 44 deelnemers waren familie, organisatie of genodigden. SMS-voorzitter André Peperkoorn sprak iedereen toe. De oud-voorzitter Jack Vlaming liet zich vanuit Frankrijk via hem groeten. Twee Indië-gangers moesten afzeggen: Jan Leiwabessy en de bewoner van Bronbeek Charles Besançon (longontsteking). De vertegenwoordiger van CKMAR – brigade-generaal Menno Kersbergen – bracht Besançon nog een bezoek op zijn kamer. 

2019 bp 2

Buiten bij het KNIL-monument was de kranslegging. De SMC’ers Cees van Ingen en Loek Ruppert reikten de krans aan. Het bloemstuk werd gelegd door mevrouw Sibbald en mevrouw Roozendaal. De muzikale ondersteuning kwam van de trompetter van het Orkest Koninklijke Marechaussee. Tijdens de lunch werd genoten van een Indische maaltijd, altijd perfect gearrangeerd door restaurant “Kumpulan”.  Daarna praatte men nog lange tijd na. Het was een bijzonder gedenkwaardige dag. 

2019 bp 3
Historische foto van heren Boerma en Plaizier (foto Joop Rump)

Ga naar het SMC-album voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

Frans Meijer 

Lees verder... 23-6-2019

Contactdag Badhoevedorp2019

Waren wij op 24 april 2019 in het PIT museum te Almere, nauwelijks een maand later op 22 mei werd door de actieve Reünievereniging Marechaussee Contact (RvMC) van SMC, alweer de derde — nu de jaarlijkse bijeenkomst Badhoevedorp — georganiseerd. 42 belangstellenden waren naar de Koningin Máximakazerne gekomen. Het moet gezegd het was er wederom goed toeven!

Vanaf 13.15 uur werden de belangstellenden in de bar van het restaurant van de kazerne ontvangen met koffie/thee en een petitfour. Voorzitter RvMC, Gerrit Reloe, heette in zijn welkomstwoord iedereen  van harte welkom.

Vervolgens werd door hem Charlotte Bloemendaal – van Wijk in het zonnetje gezet vanwege haar bijdragen als KMar-functionaris/contactpersoon  aan de contactmiddagen in Badhoevedorp. Charlotte is sinds kort met flo. 

Tijdens het gezellig samenzijn dat hierna volgde waren de belangstellenden in de gelegenheid ‘onder het genot van’ elkaar verder te ontmoeten en wetenswaardigheden uit te wisselen. De stemming zat er goed in en er viel genoeg te bepraten. 

De middag werd afgesloten met het door het Paresto-personeel voorgeschotelde uitgebreide authentiek Indisch buffet ‘Semarang’. Iedereen keek er weer naar uit en liet het zich goed smaken. Na het buffet kon men nog genieten van een kopje koffie om vervolgens voldaan huiswaarts te gaan. 

Een volledige impressie van deze middag kunt u lezen in het juninummer van Marechaussee Contact.

Foto’s werden gemaakt door Cees van Ingen en Theo Evers. 

Jan Gaasbeek
Lid redactie MC

Lees verder... 24-5-2019

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief