Westerling en de Zuid-Celebes-affaire

Gepubliceerd op: 27-11-2019

Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) Mythe en werkelijkheid, geschreven door Bauke Geersing 

Kapitein Raymond Westerling, die als commandant van het Depot Speciale Troepen in 1946/47 een cruciale rol op Zuid-Celebes speelde tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië (1945-1950), wordt door historici, politici en journalisten al tientallen jaren bestempeld als een van de grootste oorlogsmisdadigers uit de naoorlogse Nederlandse geschiedenis. In dit opzienbarende boek schetst Bauke Geersing aan de hand van vele oorspronkelijke en niet eerder gebruikte primaire bronnen, officiële door de regering opgedragen onderzoeken en andere historische documenten een geheel ander beeld van het optreden van deze militaire commandant. De auteur baseert zich bovendien op uitgewerkte juridische en militaire aspecten en analyses daarvan. Geersing hanteert een onderzoeksmodel met als uitgangspunt "contextuele' geschiedschrijving. Op grond hiervan meent hij dat er met betrekking tot deze periode op Zuid-Celebes sprake is van een mythe rond het optreden van Westerling en verdraaiing van de geschiedenis.

De auteur wil met dit boek ook een bijdrage leveren aan de discussie die plaatsvindt in het kader van het Meerjaren Onderzoek naar de dekolonisatie periode in Nederlands-Indië tussen 1945-1950. Volgens de auteur is het van essentieel belang dat daarbij - uitgaande van de historische context, op basis van de feiten en omstandigheden, de politiek-maatschappelijke opvattingen en de militaire en juridische normen van destijds - de rol van alle actoren (bestuurders, politici, militairen, gewapende Indonesische groepen, geweldplegers) aan Nederlandse en Indonesische kant op evenwichtige wijze wordt beschreven.

Bauke Geersing (1944) is opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en was vier jaar beroepsofficier. Hij is daarna afgestudeerd als jurist aan de RU Groningen. Na een universitaire carrière werd hij hoofd Juridische Zaken van de Nederlandse Omroep Stichting, waarvan hij van 1992 tot 2000 directeur was. Hij vervulde daarna diverse bestuurlijke functies in het bedrijfsleven en was gedurende 22 jaar lid van de Raad van Commissarissen van de KLM.

Het boek 'De Brandende Kampongs van Generaal Spoor' van Rémy Limpach was mede aanleiding voor het hierboven vermelde Meerjaren Onderzoek. We hebben over dat boek op 30 september 2016 en 7 oktober 2016 een bericht geplaatst op onze website. In ons blad Marechaussee Contact heeft de toenmalige voorzitter in zijn observaties daar bovendien in de nummers 2016-5, 2017-3 en 2017-5 een toelichting op gegeven. Dit nu verschenen boek is voor hen die geïnteresseerd zijn in onze geschiedenis in Nederlands-Indië een absolute aanrader. De schrijver schetst niet alleen de acties van kapitein Westerling op Zuid-Celebes. Vooral het Annexhoofdstuk II is interessant. Daar beschrijft hij onder andere het juridisch kader in de periode 1945 - 1949 en toont hij aan dat onderzoekers die menen dat Indonesië al op 17 augustus 1945 onafhankelijk is geworden van Nederland naar zijn mening toch echt op het verkeerde spoor zitten. Kortom: dit boek vormt zeker een bouwsteen voor een gedegen onderzoek naar deze periode in onze geschiedenis.

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief