Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Horeca Schiphol blijft achter beveiligingscontrole gewoon open

De cafés en restaurants achter de paspoort- en beveiligingscontrole op Schiphol blijven ook na morgen open. Vanaf morgenavond 22.00 uur moet de horeca in Nederland vier weken de deuren sluiten. Voor luchthavens, uitvaartcentra en hotels (voor hun eigen gasten) geldt daarop een uitzondering.
Eet- en drinkgelegenheden op Schiphol Plaza en ook de horeca in de vertrek- en aankomsthallen moeten net als in de rest van het land voorlopig dicht. Achter de security mogen ze openblijven. Het idee daarachter is dat passagiers daar op geen enkele andere manier aan eten of drinken kunnen komen. Alleen alcoholhoudende dranken mogen niet worden verkocht tussen 20.00 en 7.00 uur.
Bij de eerste horecasluiting in maart moesten wel alle cafés en restaurants achter de beveiligingscontrole van Schiphol dicht. Alleen de zogenaamde 'grab and go'-verkooppunten, waar voedsel kan worden afgehaald, mochten daar openblijven.
De luxe wachtruimtes voor business class-reizigers hoefden toen ook niet dicht, maar het serveren van eten en de buffets waren verboden. Toen bleek dat de Aspirelounge de regels overtrad door toch een buffet aan te bieden, greep de burgemeester van Haarlemmermeer in en liet de marechaussee de activiteiten opdoeken. De kwestie leidde zelfs tot Kamervragen.
Voor de winkels achter de paspoort- en beveiligingscontrole geldt overigens geen uitzondering. Die moeten net als alle andere winkels in Nederland dagelijks om 20.00 uur dicht zijn.


Bron: NH nieuws

Lees verder... 15-10-2020

'Drillrapper' (20) met groot mes aangehouden op Schiphol: derde incident in twee weken

Op Schiphol is vanavond een man aangehouden omdat hij een groot mes bij zich droeg. Het is het derde incident in tien dagen op Schiphol. 
De man, een 20-jarige Amsterdammer, trok op Schiphol Plaza de aandacht van enkele marechaussees, die daarop besloten hem te fouilleren. Daarbij kwam er van onder zijn jas een groot mes (zie foto) tevoorschijn. De aangehouden verdachte verklaarde lid te zijn van een drillrapgroep.
Het is het derde incident binnen twee weken. Tien dagen geleden schoot een marechaussee in de vetrekhal een Tanzaniaan in zijn been omdat de man dreigend met een mes op hem en collega's afkwam. 
Afgelopen vrijdag arresteerde Koninlijke Marechaussee een 62-jarige man uit Zeeland, nadat hij had geroepen dat hij een bom bij zich had. Een deel van de vertrek werd afgezet, maar de man gaf al snel toe dat het om een grap ging.  

 

Bron: NH Nieuws

Lees verder... 15-10-2020

Samen vergroten van integriteit en weerbaarheid voor veilige zeehavens

Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit hiervan te vergroten en daarmee criminaliteit tegen te gaan. De aangesloten partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.
Criminelen maken gebruik van de goede infrastructuur in de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens. Het ondermijnende effect van deze georganiseerde criminaliteit is groot en reikt tot ver buiten de (regio)grenzen. Denk hierbij aan in- en uitvoer van drugs, illegale afvoer van afvalstoffen, illegaal verblijf op haventerreinen, mensensmokkel, arbeidsuitbuiting, smokkel van goederen en het witwassen van criminele opbrengsten in de haven. De nieuwe aanpak van de samenwerkende partijen richt zich op betere selectie aan de poort, het opwerpen van barrières door het bedrijfsleven, het vergroten van de kennis- en informatiepositie van partners en het vormen van een responsieve overheid die actief reageert op signalen uit de samenleving.
De verschillende overheidspartners werken apart en in onderlinge samenwerking al op verschillende manieren aan het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten. Denk hierbij aan Operatie Portunus. Partners werken samen aan integere en weerbare zeehavens in Zeeland en West-Brabant. Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Brabant-Zeeland ondersteunt de partners hierbij. Zij gaan aan de slag onder het motto “Zeeland en Brabant hebben integere en weerbare zeehavens die geen criminele activiteiten faciliteren’’. Om dit te bereiken ligt de focus op het samen opwerpen van barrières en het ontwikkelen van interventies om crimineel misbruik tegen te gaan.
De samenwerkende partijen zetten de komende twee jaar in op de volgende speerpunten:
- Beïnvloeden van integer gedrag van havenmedewerkers: Vergroten van de weerbaarheid tegen vormen van corruptie en niet integer gedrag.
- Ontwikkelen van Platform Veilig Ondernemen (PVO) North Sea Port/Port of Moerdijk: Hierin werken publieke en private partijen samen aan een veilige omgeving voor ondernemer, personeel en klant.
- Stimuleren veiligheid haventerrein (fysieke barrières): Denk hierbij aan veilige hekwerken en 100% persoonsverificatie.
- Leren van incidenten door effectieve kennisuitwisseling: Starten van een Information Sharing Centre (ISC).
- Vergroten van de meldingsbereidheid van havenmedewerkers: Het melden van verdachte activiteiten helpt de autoriteiten om tijdig op te treden en de veiligheid in de haven te waarborgen.
- Ontwikkelen van een innovatieve aanpak tegen drugsimport: Via gevalideerde indicatoren in financiële big data malafide transportbedrijven herkennen.
- Versterken van de integrale aanpak tussen betrokken partners: Door te investeren in informatie-uitwisseling.
Een uitgebreidere beschrijving van de projecten staat op de website van de gemeente Borsele.
De basis voor de nieuwe aanpak is gebaseerd op de conclusies vanuit meerdere onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan naar criminaliteit in de zeehavens. Zo deed TNO eind 2019 op verzoek van de Havendriehoek, waarin bestuur, politie en justitie samenwerken om georganiseerde criminaliteit te beteugelen, onderzoek naar criminaliteit in de zeehavens van Zeeland en Brabant. Het onderzoek richtte zich op het komen tot een gezamenlijk gedragen beeld van criminaliteit in de zeehavens en een eerste set maatregelen. Het onderzoek richtte zich niet op kwantificering van de omvang van criminaliteit in de zeehavens. Er is onderzoek uitgevoerd naar een breed spectrum van de verschillende vormen van criminaliteit. Het gaat daarbij onder andere om drugs-, migratie-, milieu- en arbeidscriminaliteit en diefstal en smokkel.
TNO constateert dat er op meerdere niveaus kwetsbaarheden aanwezig zijn in systeem van de havens en de aanpak van criminaliteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inrichting van haventerreinen, de informatiepositie van bedrijven en de gevoeligheid van medewerkers voor criminele beïnvloeding, de spanning die er is tussen economische meerwaarde van de haven en de integriteit van de bedrijfsprocessen en werknemers (kosten versus baten van private beveiligingsmaatregelen) en de beperkte capaciteit voor handhaving, toezicht en opsporing. Het aanpakken van de kwetsbaarheden heeft een effect op meerdere vormen van criminele activiteiten. Voor de maatregelen is de inzet van zowel publieke, semipublieke en private organisaties nodig. Het volledige onderzoek is sinds vandaag openbaar en te vinden via de website van TNO.
Het rapport biedt waardevolle aanknopingspunten om de aanpak in de havens te versterken. Burgemeester van Borsele en voorzitter van de Havendriehoek, Gerben Dijksterhuis: "Samen kunnen we meer en staan we sterker in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de zeehavens. De opgave is aanzienlijk, vooral ook omdat onze havens zo belangrijk zijn voor onze economie en toekomst. Deze opgave kunnen we alleen samen met bedrijven, overheden en havenmedewerkers aangaan. Die boodschap is glashelder. Het rapport van TNO biedt waardevolle handreikingen om een gezamenlijke aanpak verder te versterken en te vernieuwen. We hebben met elkaar een uitvoeringsplan opgesteld, daar zijn we met elkaar mee aan de slag, waarbij iedere partij zijn steentje bijdraagt, passend bij zijn taak en aanpak."
De samenwerkende partners richten zich in Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland verband op het verstoren en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door innovatie, kennis, expertise en actie met elkaar te verbinden. Hierbij levert Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun taken in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
PS: Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van de betrokken partners. Meer informatie bij de gemeente Borsele.

Bron: Politie.nl

Lees verder... 15-10-2020

Aanwezigheid smokkel in Noordelijk zeehavens blijft raadsel

In de drie jaar tijd dat Cas König CEO is van Groningen Seaports, heeft hij nooit iets gemerkt van de aanwezigheid van de georganiseerde misdaad in ‘zijn’ havens. Toch werkte hij mee aan een grootschalig onderzoek, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Pro Facto.
Dat is in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap gedaan in de havens van Harlingen, Lauwersoog en Groningen Seaports. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat politie en andere handhavingsorganisaties weinig concrete informatie hebben over de georganiseerde criminaliteit in de Noordelijke zeehavens. Dat komt vooral door een gebrek aan samenwerking.
In het rapport wordt ook gesteld dat private partijen weten te vertellen dat Delfzijl en de Eemshaven minder interessant zijn voor de misdaad door de aard van de transporten. Daarbij gaat het veelal om bulkgoederen, chemie en energie. Voor de smokkel van drugs is de aanwezigheid van grote aantallen containers veel interessanter.
Vanuit Groningen Seaports is toch de nodige tijd in het onderzoek gestopt. Want, zo zegt CEO König: ‘In de drie jaar dat ik in functie ben, werd ik nog niet geconfronteerd met grote criminele zaken. Maar het is absoluut niet zo dat we onze ogen sluiten voor criminaliteit in onze havens. We juichen het als havenschap, en dus havenautoriteit, juist toe dat de feiten naar georganiseerde criminaliteit in havens onderzocht gaan worden.’
‘Meer controle en betere onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de handhaving organisaties is daarbij een must. We zijn sinds vorig jaar al in gesprek met de politie en andere overheden en autoriteiten die werkzaam zijn in onze havens, zodat we met elkaar een beter beeld krijgen van wat er zich aan mogelijke illegale activiteiten in de havens afspeelt en handhavers daadwerkelijk maatregelen kunnen nemen tegen georganiseerde criminaliteit. Wij verlenen daarbij uiteraard onze hulp, want veiligheid in en beveiliging van onze havens heeft absoluut onze aandacht.’
Op basis van het rapport stelt politiebaas Joop de Schepper (Hoofd Operatiën, eenheid Noord-Nederland), dat er gezamenlijk werk te doen is. ‘De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een prioriteit en daarom is het goed dat er onderzoek is verricht naar onze informatiepositie in relatie tot de aanwezigheid van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Noordelijke zeehavens.’
‘Dit rapport wordt gebruikt om reeds bestaande initiatieven verder te ontwikkelen en onze informatiepositie samen met partners te verbeteren. De politie is de aandacht voor de zeehavens aan het opschroeven. Er zijn nu wijkagenten actief, er is overleg opgestart met de andere partijen, er is een leidinggevende belast met de inzet in alle havens in Noord-Nederland en de witte vlekken in onze informatiepositie zijn en worden in beeld gebracht.’
Politieman De Scheffer meldt dat er zowel binnen als buiten de politie veel betrokkenen zijn die allemaal een deel (zouden kunnen) kennen van de informatiepuzzel, zoals de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie, de Landelijke Eenheid, de basisteams, de Belastingdienst, de gemeenten, de havenmeester en bedrijven, zoals rederijen, vissers en brancheorganisaties. Elke partij heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheden en aandachtspunten om gezamenlijke acties te kunnen ondernemen. ‘We moeten de Noordelijke havens samen veilig en gezond houden.’
De Waddenhavens zijn in potentie rijke voedingsbodems voor criminaliteit. Harde cijfers zijn er amper, maar signalen en vermoedens te over. Voorbeelden zijn de zaak van de Urker viskotter, die in 2017 in de Harlinger haven lag met 261 kilo cocaïne. In 2014 werd drugshandel via zeiljachten op de Noordzee ontdekt.
Tot 2018 spoelden regelmatig pakketjes met drugs aan op de Waddenzeekust. Vermoedelijk gooien criminelen vanaf grote schepen tassen met drugs in het water, die kleinere schepen naar de havens brengen.

Bron: Nieuwsblad Transport

Lees verder... 14-10-2020

Telefoon niet op tafel bij bestuursvergadering

Generaal-majoor Jan Swillens van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt grote bedrijven om telefoons weg te stoppen als er bedrijfsgeheimen worden besproken.
Hij zegt dit in een interview met de Telegraaf. Swillens kent concrete voorbeelden waarbij bedrijven zijn afgeluisterd. Het gaat met namen om hightech-ondernemingen die producten maken die ook militair kunnen worden gebruikt. Volgens de generaal-majoor is zijn boodschap bedoeld voor bedrijven die werken aan zogeheten dual-use-goederen. Een voorbeeld daarvan zijn computerchips. ‘Die kun je uitstekend gebruiken voor civiele toepassingen, maar kunnen ook in nucleaire raketten worden geïnstalleerd.’
Al langer geldt het advies om bij zakenreizen naar China of Rusland geen eigen apparatuur (telefoon, laptop etc) mee te nemen. Er kan bij de douane mee worden gerommeld en ook ter plekke zelf is bedrijfsspionage mogelijk. In de publicaties worden tot nu toe vooral grote bedrijven gewaarschuwd. Maar de boodschap geldt in feite voor iedereen: digitale apparatuur, ook van kleinere bedrijven, is ook interessant voor cybercriminelen die bijvoorbeeld gijzelsoftware willen installeren. Michel van Eeten, hoogleraar cybersecurity TU Delft, relativeert overigens de dreiging. Hij stelt dat kwaadwillenden graag telefoons en laptops overnemen, maar vooral vanwege de informatie die ze erop kunnen vinden. Dat risico acht hij groter dan dat er gesprekken worden afgeluisterd.


Bron: Accountancy Vanmorgen

Lees verder... 13-10-2020

Kamerleden willen opheldering van Defensie over verkoop vuurwapens

De Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over de verkoop van handvuurwapens door Defensie. Uit onderzoek van RTL Nieuws en onderzoekscollectief SPIT blijkt dat Defensie honderden wapens verkocht aan een Nederlands bedrijf. Een deel daarvan kwam vervolgens terecht bij een wapenwinkel in Malta.
De verkoop vond in mei en juni 2020 plaats. Het ging onder andere om 800 semi-automatische wapens van het type MP5 en een partij Glock-pistolen. De MP5’s werden volgens RTL Nieuws verkocht voor 168.000 euro. Het departement wil hier niets over kwijt. De wapens werden opgekocht door een Nederlands bedrijf waar Defensie eerder handvuurwapens van afnam.
Een deel van het wapenarsenaal kwam via de Nederlandse tussenhandelaar terecht bij een Maltese wapenhandelaar, die de wapens online verkoopt. Op Facebook adverteerde de Maltese handelaar vorige week met wapens “verkocht door het Nederlandse ministerie” en “bedoeld voor de marechaussee”.
Verschillende Kamerleden vrezen dat de wapens in het illegale circuit terechtkomen. ‘Verkoop van 800 semi-automatische wapens van de Marechaussee. Dit staat haaks op het verkoopbeleid van Defensie en haaks op Europees beleid om wapens terug te dringen’, schrijft CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. SP-Kamerlid Sara Karabulut noemt de praktijk “onwenselijk”.
Defensie zegt dat de Tweede Kamer hierover niet geïnformeerd hoefde te worden omdat het om “reguliere verkoop van handvuurwapens” ging. Dat is alleen bij de verkoop van ‘wapensystemen’ verplicht, zoals tanks en straaljagers. De verkoop werd goedgekeurd door een speciale commissie, de Commissie Verkoop Defensie Materieel.
Het departement wijst erop dat het niet ongebruikelijk is dat wapens aan vertrouwde Nederlandse partners worden verkocht.


Bron: Crimesite

Lees verder... 13-10-2020

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief