Overlijden Arie van Veen

In memoriam

Personen > Arie J. van Veen

Op 22 maart 2019 is Arie van Veen in de leeftijd van 93 jaar overleden. Arie sukkelde de laatste drie jaar al met zijn gezondheid. Zijn lichaam was op. Arie was de nestor van ons bestuur. Vanaf 1981 tot nu toe heeft hij daarvan deel uitgemaakt, de laatste jaren als adviseur. 

Arie vervulde ook een bijzondere rol binnen de groep van Indië-veteranen. Op 8 mei 1947 vertrok hij als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse naar het toenmalige Nederlands Indië. Ruim een jaar later werd hij bevorderd tot dienstplichtig wachtmeester. Arie heeft vooral op de buitenposten en bij de recherche dienst gedaan. 

Vanaf zijn terugkeer uit Indië in 1950 tot recent heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van zijn sobats. Met zijn twee boeken (‘Tjampoer Marechéplissie’ in 1991 en ‘Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945-1951’ in 1997) heeft hij ook voor externen in detail aangegeven wat de taak van zijn sobats in het voormalige Nederlands Indië was en wie waar is ingezet. Zonder deze twee boeken zou de rol van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Militaire Politie zijn ondergesneeuwd in de algemene geschiedschrijving. 

Vele uren heeft hij aan SMC besteed. Vele sobats en hun familieleden heeft hij met raad en daad bijgestaan. Hij fungeerde al als een nuldelijnsondersteuner lang voordat dat instituut is ingesteld. Arie is voor zijn inzet twee keer Koninklijk onderscheiden en heeft daarvoor ook de ‘Chapel of four Chaplains Award’ gekregen. We zijn hem en zijn echtgenote Annie, die hem hiervoor de ruimte heeft gegeven, voor dit alles heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen als vriend en als bijzonder bestuurslid. Wij wensen Annie, kinderen en (achter)kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede.

SMC

Lees verder... 25-3-2019

Bestuurswisselingen bij SMC

De algemene bestuursvergadering op 31 januari 2019 stond in het teken van bestuurswisselingen.

Bgen b.d. Jack Vlaming droeg de voorzittershamer van Stichting Marechaussee Contact over aan genmaj b.d. André Peperkoorn. Lkol bd Frans Meijer droeg zijn functie van voorzitter commissie Reservisten / Veteranen en Vertegenwoordiger SMC bij het Veteranen Platform over aan aoo b.d. Bert van Horen.

“Met spijt in mijn hart draag ik het voorzitterschap van de Stichting over,” aldus Jack Vlaming. “Maar na bijna veertien jaar merk ik dat ik mijn contacten in het ‘Haagsche’ aan het verwateren zijn. Dat is niet goed voor SMC en daarom is het beter dat ik stop. Ik ben blij dat ik in André Peperkoorn een enthousiaste en kundige opvolger heb gevonden. Hij is recent met functioneel leeftijdsontslag gegaan en met hem had ik voor SMC geen betere opvolger kunnen vinden.”

Jack blijft zich inzetten voor met name de Indië-veteranen en houdt voorlopig ook zijn bestuursfunctie in de Reünie Vereniging Marechaussee Contact aan. In het komende nummer van ons tijdschrift Marechaussee Contact zal aan het vertrek van Jack aandacht worden besteed.

Frans Meijer wordt de nieuwe voorzitter commissie Redactie, Website en Nieuwsbrief, voortaan aan te duiden als commissie Communicatie. 

Henk Westland blijft eind-redacteur van ons tijdschrift Marechaussee Contact en Roel Bouwman legt zich geheel toe op het onderhouden van onze website ‘Marechauseecontact.nl’ en de op elke zondag digitaal verschijnende Nieuwbrief.

Aoo b.d Bert van Horen neem de taken van Frans m.b.t. de reservisten en veteranen over en zal in verschillende overlegorganen als Veteranen Platform, Nederlandse Veteranendag en Veteranendag KMar, SMC gaan vertegenwoordigen.  

Aoo b.d. Cor de Boom. Op zijn verzoek zal in de loop van dit jaar onze Ledensecretaris / Werving SMC, tevens lid bestuur – ledenadministratie Reünie Vereniging Marechaussee Contact zijn administratie, bestaande uit diverse Excel en Access-bestanden, geleidelijk overdragen aan maj b.d. Gerrit Sels. 

Nieuwe voorzitter redactie
Sedert de inmobiliteit van Roel Bouwman vervulde Jack Vlaming het voorzitterschap van de redactiecommissie. Jack is op 31 januari 2019 helemaal uit de SMC getreden (op een enkel onderwerp na) en Roel houdt zich bezig met de website en de nieuwsbrief. De redactieraad die het blad Marechaussee Contact uitgeeft, heeft besloten dat Frans Meijer de redactievoorzitter wordt met ingang van 1 februari 2019. Hij verlaat de afdeling reservisten en veteranen die met ingang van gelijke datum door oud-adjudant Bert van Horen zal worden geleid. Frans die daar voorzitter was vanaf maart 2004 zal Bert nog een half jaar steunen in zijn functie-uitoefening. Hij blijft ook tweede man achter Bert bij de vereniging Veteranen Platform. 

Allen veel succes gewenst in hun nieuwe functie.

SMC

Lees verder... 2-2-2019

Overlijden Harry Poels

 

 

 

IN MEMORIAM HARRY POELS

Personen > H.G. Poels

Op 14 oktober is Harry Poels op 83-jarige leeftijd na een kort ziekbed te Gorinchem overleden.

Harry was in 1977 een van de oprichters van onze stichting. Vele jaren maakte hij deel uit van ons bestuur. In 2017 hebben we in het oktobernummer stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van onze stichting, daarin heeft ook Harry op die gebeurtenis teruggeblikt. Harry was met hart en nieren marechaussee, een enthousiaste ambassadeur van ons Wapen.

In het door hem geschreven boek ’50 jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee, 1946-1996’ benadrukte hij de rol die de ruim 33.000 dienstplichtigen binnen ons Wapen hebben vervuld. Hij liet geen gelegenheid onbenut om de leiding van het Wapen er op te wijzen dat zij bij de geschiedenis in wervingsbrochures ook de bijdrage van de dienstplichtigen moesten vermelden. Wij zijn Harry heel veel dank verschuldigd en wensen zijn weduwe Frida en haar familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Onderstaande links benadrukken het hier boven gestelde.

Artikel website 2010 
SMC oktobernummer 2017, katern

SMC

Lees verder... 17-10-2018

Koninklijke Onderscheiding Theo Esmeijer

Theo EsmeijerTheo Esmeijer

Kapitein b.d. Koninklijke Marechaussee

 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Een bestuurder, opleider, sportieve gast;
Een eerlijk, gedreven,communicatief vaardigen, didactisch, sterkpersoon;
Sociaal, inlevend m.a.w.een zeer goed mens.

Andere onderscheidingen: Lid van verdienste KNVB

 

SMC

Lees verder... 4-5-2018

Koninklijke onderscheiding Roelf en Grietje Begeman

 

 

Koninklijke Onderscheidingen

Begeman, Roelf apr18

Gerrit Kroeze Op 8 maart 2018 is een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Gerrit Kroeze

Hij kreeg deze onderscheiding als gemeenteraadslid van Leusden gedurende een periode van 12 jaar. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

SMC feliciteert Gerrit Kroeze met deze hoge onderscheiding

Roelf en Grietje Begeman, beiden benoemd tot Lid in Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden uitgereikt door burgemeester Jan Seton van de gemeente Exloo.

SMC feliciteert Roelf en Grietje Begeman van harte met deze hoge onderscheiding.

Verdiensten van Roelf en Grietje Begemann:

Artikel is geplaatst door Paul Abrahams op 26-04-2018 - 11:21

EXLOO – Vanmorgen heeft burgemeester Jan Seton een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan het echtpaar Roelf en Grietje Begeman-Darwinkel. De inwoners van Exloo zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Roelf Begeman is vanaf 1998 vrijwilliger en vanaf 2007 zelfs bestuurslid (secretaris) van de Folkloristische Vereniging Dorpsbelangen Exloo. Deze vereniging stelt zich als doel de oude gebruiken, gewoonten en tradities voor het nageslacht te bewaren en heeft tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Activiteiten die Dorpsbelangen Exloo organiseert zijn onder meer de Palmpasen-optocht, het Schaapscheerdersfeest/Jaarmarkt, het Festival ‘Op de Kloeten’ en het kerstconcert in deschaapskooi van Exloo. De werkzaamheden van de heer Begeman variëren van voorbereiding, aanschrijven, organiseren vergaderingen en notuleren, organiseren markt, organiseren en begeleiden Horeca tijdens de evenementen, nazorg en afwikkeling van alle werkzaamheden. Sinds 2010 is de heer Begeman druk met de nieuwbouw van het dorpshuis Exloo. Deze nieuwbouw is praktisch geheel door vrijwilligers gedaan. En sinds 2015 is de heer Begeman ook actief als beheerder van het dorpshuis Exloo. Van inkoop tot het draaien van bardiensten, van de verhuur van de ruimten, bijhouden planningslijsten tot de facilitaire ondersteuning van festivals, Drentse fiets4daagse, Run&Bike event, symposia, gemeentelijke inloopavonden. Tenslotte is Begeman sinds 2014 penningmeester van de Stichting Dorpsfeestcommissie Exloo. Hij heeft binnen deze commissie ook een extra rol in de horecacommissie.

Grietje Begeman-Darwinkel zet zich vanaf 1989 in voor de afdeling Exloo van de Vrouwen van Nu (voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen). In 1993 kwam ze in het bestuur en in 1995 werd ze secretaris. In 1999 nam ze afscheid van het bestuur. In de periode van 2000 tot 2007 is ze lid geweest van de bezoekcommissie. Deze commissie bezoekt zieke en oudere mensen. In 2015 is ze voor de 2e keer in het bestuur gestapt. Nu in de functie van notulist. Voor de maandelijkse afdelingsavonden verzorgt ze de koffie en thee en bakt koeken en cakes. Tijdens het festival Op de Kloeten in Exloo bakt ze al jaren “kniepertjes” en zorgt ze ervoor dat de kachel en het bakhuisje op orde zijn. Tijdens de nieuwbouw van het Dorpshuis Exloo verzorgde mevrouw Begeman de innerlijke mens van de bouwploeg. En sinds 2016 is ze samen met haar echtgenoot de beheerder van het nieuwe Dorpshuis. Schorten naaien, koffie zetten, soep maken en helpen bij de inkoop voor het Dorpshuis. Ze is als het ware altijd de rechterhand van haar echtgenoot. Ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Exloo is mevrouw Begeman actief. Zij is degene die er voor zorgt dat met de folkloristische activiteiten de spinsters hun vaardigheid kunnen laten zien. Zij onderhoudt de spinnewielen en regelt dat er wol is dat gesponnen kan worden. Door workshops te geven houdt ze het spinnen levend. Daarnaast verzorgt ze samen met een naaigroep de kleding die tijdens de folkloristische activiteiten wordt gedragen.

Lees verder... 30-4-2018

Koninklijke onderscheiding Jan Doppenberg

Op donderdag 26 heeft Burgemeester Cornelis Visser van Katwijk een Koninklijke Onderscheiding,
Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan : 

Jan Doppenberg, Kapitein b.d. Koninklijke Marechaussee'

Doppenberg, Jan

Decorandus (70), begunstiger van de Stichting Marechaussee Contact, tot zijn functioneel leeftijdsontslag in 2002 werkzaam geweest bij de Koninklijke Marechaussee in de rang van kapitein, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

2000 - 2005voorzitter van de Oranjevereniging Katwijk aan zee. Organisatie van de vieringen van Koninginnedag, met name in 2000, het jaar dat de Koninklijke familie Katwijk bezocht (8 uur per week)

2005 - 2006bestuurslid van de Stichting Monument omgekomen Katwijkse zeelieden te Katwijk. Organisatie van de kerkdienst ter gelegenheid van de onthulling van het monument

2006 - hedenvoorzitter (2006-2016) van en vrijwilliger bij het Christelijk Gemengd Koor Immanuel te Katwijk (95 leden). Organisatie optredens voor goede doelen en een jaarlijkse zangmiddag voor ouderen. Sponsorwerving (8 uur per week)

2007 - 2009lid van de werkgroep Katwijk-Siegen van de gemeente Katwijk. Organisatie viering van het 45-jarig jubileum van de stedenband. Omzetten van de partnerschapsovereenkomst van Rijnsburg naar Katwijk na de fusie (5 uur per maand)

2008-2013lid van de Klankbordgroep Dodenherdenking te Katwijk. Ceremoniemeester bij de kranslegging bij het oorlogsmonument (20 uur per jaar)

2010-2012vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee. Commissie Geldwerving ten behoeve van de restauratie van de Oude Kerk. Organisatie actiedagen en sponsortocht (20 uur per week)

Het Bestuur van de SMC feliciteert Jan Doppenberg met zijn benoeming.

Een Koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje.

SMC

Lees verder... 28-4-2018

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief