Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Belg met nepwapens aangehouden in internationale trein

Met getrokken pistolen heeft de marechaussee zaterdagavond een man aangehouden, die vuurwapens bij zich leek te hebben.
Dat gebeurde in de internationale trein tussen Luik en Maastricht.
Eenmaal overmeesterd bleek de 28-jarige Belg twee zogeheten bb-guns bij zich te hebben. Dat zijn namaakwapens die amper van echt te onderscheiden zijn, en plastic kogeltjes afvuren. Dit speelgoed is in Nederland verboden. In België zijn zulke nepwapens wel toegestaan.


Bron: 1Limburg

Lees verder... 11-10-2021

Meppel anno 1900: geruchtmakende moorden en de speurders van toen

Meppel anno 1900: geruchtmakende moorden en de speurders van toen
Na het vorig jaar verschenen boek 'Brigade Koninklijke Marechaussee te paard in Meppel', zoomt de Stichting Oud Meppel opnieuw in op het oudste Nederlandse politiekorps. De auteur van het boek, Rien Smit uit Meppel, heeft zelf een 40-jarige carrière als marechaussee achter de rug. Hij heeft respect voor hun professionele speurzin: "Als je het vergelijkt met nu stonden de onderzoeksmethoden natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar gekeken naar hun resultaten zeg ik als oud-rechercheur: een pluim voor de wachtmeester en de marechaussees."
De brigade van de Marechaussee kwam in 1892 naar Meppel. Smit: "Naar aanleiding van een brandbrief van de burgemeester. Hij vond de komst van een korps nodig om sociale onrust en de misdaad in Meppel in te dammen. De marechaussee van die tijd was niet alleen militaire politie. Ze verrichtten alle politiewerkzaamheden en hadden normale politiebevoegdheden. Daarbij mochten ze optreden als hulpofficier van justitie."
Dierenpolitie
Smit is in zijn onderzoekingen talrijke gevallen tegengekomen waarbij de marechaussee optrad als dierenpolitie. ¨Ik denk omdat ze bij dieren betrokken waren. Het waren jongens van het platteland, ze waren marechaussee te paard en die paarden verzorgden ze zelf. Op de veemarkten in Meppel, elke donderdag, gebeurde natuurlijk wel eens wat. Ik vond tientallen artikelen in de Meppeler Courant van de marechaussee-beambten die optreden tegen mensen die het welzijn van vee niet in acht namen. De marechaussee trad op, maakte proces verbaal op en de daders moesten zich verantwoorden voor de rechter in Assen. Die legde fikse boetes op.¨ 
Schot na schot werd gelost
Maar soms maakten de diervriendelijke dienders ook wel eens een uitglijder. Smit: ¨Twee marechaussees op patrouille richting Nijeveen zien op de trambaan een hondje lopen. On-gemuilkorfd, zonder begeleiding. Het dier was zwaar in overtreding!"
Smit leest voor uit de Meppeler Courant: ¨De Nederlandsche Natie bedreigd ziende, trokken zij onverwijld hun revolvers en vielen op den vijand aan. Schoten knalden, en Fikkie, of hoe het beestje ook heten mag, zette het op een lopen, het weiland van mejuffrouw Lier in. De bewoners van de Indische buurt stroomden naar buiten, sommigen dachten aan een overval. Maar al gauw werd duidelijk wat er gaande was. Steeds als de kleine vluchteling na weer een schot, met de staart tussen de poten ongedeerd bleek, ging er uit het publiek een jubelkreet op. Dat scheen de scherpschutters te prikkelen. Schot na schot werd gelost, maar altijd zonder het doel te raken."
Kogel in het been
Het mooiste deel van het verhaal komt nog. Smit: ¨Eén van de kogels komt terecht in het been van een kind dat daar liep. Hoe het met dat kind verder ging hoorden we pas in 2005, toen heeft de zoon van het getroffen meisje melding gemaakt bij Oud Meppel dat zijn moeder er destijds goed vanaf is gekomen en nog lang heeft geleefd. Ze is op een maand na 100 jaar geworden.¨
In de tentoonstelling over de Brigade Koninklijke Marechaussee te paard in Meppel krijgt de bezoeker een beeld van de handhaving van de orde en de opsporing van misdaden in de Zuidwesthoek van Drenthe. Ook wordt aandacht besteed aan de bijzondere omstandigheden waarmee de Marechaussee in en rond de stad Meppel te maken kreeg.
Het Marechausseemuseum in Buren hielp bij de totstandkoming van deze tentoonstelling door het uitlenen van stukken uit de collectie. De tentoonstelling is te bekijken op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur in het Historisch Centrum te Meppel aan de Sluisgracht 21/22.


Bron: RTV Drenthe

Lees verder... 11-10-2021

Drie verdachten van mensenhandel en witwassen opgepakt

Drie verdachten van mensenhandel en witwassen opgepakt, waaronder Amsterdamse
Op Schiphol en in Gramsbergen in Overijssel zijn in totaal drie verdachten opgepakt van mensenhandel, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennepteelt. Een van de verdachten komt uit Amsterdam.
De aanhoudingen waren dinsdag al en gingen gepaard met invallen in woningen in Amsterdam, Purmerend en Emmen, liet de politie vrijdag weten. De verdachten zijn een 57-jarige vrouw uit Amsterdam, een man van 54 uit Emmen en een 44-jarige vrouw uit Utrecht.
Bij de huiszoekingen werden onder meer een vuurwapen, een stroomstootwapen, patronen en een flinke hoeveelheid hennep aangetroffen. De twee aanhoudingen op Schiphol deed de politie samen met de Koninklijke Marechaussee.
De arrestaties vonden plaats in een langer lopend politieonderzoek naar mensenhandel. In april werden vijf verdachten aangehouden, nadat december vorig jaar een hennepkwekerij in een schuur in Wittelte in Drenthe was ontmanteld. Agenten troffen daar toen een vrouw aan ‘die onder erbarmelijke omstandigheden werkzaam was in de schuur’, aldus de politie die ernstig rekening houdt met uitbuiting.


Bron: Het Parool

Lees verder... 9-10-2021

Etnisch profileren

Niet enige criterium
In het opinieartikel Etnisch profileren? Doe het niet (2/10) van twee hoogleraren wordt het vonnis van de rechtbank Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee becommentarieerd. Die opinie is gebaseerd op twee feitelijke onjuistheden.
Het artikel neemt ten onrechte tot uitgangspunt dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de Koninklijke Marechaussee etniciteit als het enige selectiecriterium mag gebruiken bij vreemdelingencontroles. De rechtbank oordeelt juist dat een keuze om iemand te controleren nooit alleen op etniciteit mag zijn gebaseerd en dat als dit wel gebeurt, de Staat in dat specifieke geval onrechtmatig handelt. Daarnaast leggen de auteurs de rechtbank ten onrechte een in hun ogen zorgelijke en gevaarlijke definitie van etniciteit in de mond. Uit het vonnis blijkt dat die definitie niet afkomstig is van de rechtbank zelf, maar van de eisende partijen in deze zaak, die van de rechtbank vragen om die definitie ook tot uitgangspunt te nemen.
Van hoogleraren die zich mengen in het publieke debat over dit vonnis mag worden verwacht dat zij hun opinie niet baseren op evidente onjuistheden. Zeker niet als zij daaraan de vergaande conclusie menen te moeten verbinden dat de rechtsstaat door dit vonnis in gevaar is.
Jeannette Honée
Persrechter rechtbank Den Haag


Bron: NRC

Lees verder... 9-10-2021

Generaal Eichelsheim: “transformatie gaat hoe dan ook beginnen. Niet morgen, maar vandaag”

‘Transformatie en daadkracht’. Dat was het motto tijdens de jaarlijkse Defensietop-dag van de Commandant der Strijdkrachten en secretaris-generaal Gea van Craaikamp. Generaal Onno Eichelsheim toonde zich vastbesloten over de omvorming naar een nieuwe krijgsmacht. “Onze transformatie gaat hoe dan ook beginnen. Niet morgen, maar vandaag”, zo zei hij in de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe.
Transformatie en daadkracht. Ze vragen om actie. “Ten eerste gaan we in de kern terug naar schaalbare eenheden, die informatie gestuurd werken. Flexibele operators en uitvoerders”, zei Eichelsheim tot de defensietop. “Special forces die lange tijd zelfstandig kunnen opereren, met behulp van combat service support en dataspecialisten, waar zij altijd op kunnen terugvallen. Want op het slagveld kunnen onze mensen het verschil maken, omdat zij naast de menselijke kant nog een andere kant bij of in zich hebben: de kant van de data. Data die werkt vóór hen. Die hen voorsprong geeft in de strategische competitie en hen het vermogen geeft om levensbepalende keuzes te maken.”
Digitalisering kwam ook aan bod. Het vormt volgens Eichelsheim de rode draad voor de veiligheid van Nederland. “Data vormt de basis voor onze bedrijfsvoering en onze operaties. Dat vraagt om moderne en veilige communicatiemiddelen en IT, zowel in Nederland als voor ons optreden wereldwijd. Data werkt samen met en voor onze mensen. Het maakt ons sneller, slimmer en sterker.”  
Eichelsheim vindt dan ook dat digitalisering en multidomein optreden met schaalbare eenheden zorgen voor een andere inrichting van onze krijgsmacht. “Want de strategische competitie moet 24/7 per dag worden bediend, op een centrale positie in de organisatie, die stuurt op inzet, bedrijfsvoering en communicatie.
Vraagtekens bij onze loyaliteit
Problemen bracht Eichelsheim ook te berde, zoals het feit dat er nog geen nieuwe regering is, geen duidelijkheid is over het Defensiebudget voor de komende jaren. “Het aantal vacatures is enorm hoog. Tegelijk is er op sommige plekken geen ruimte voor extra capaciteit, terwijl medewerkers zich een slag in de rondte werken. Dat laat zien dat er iets niet goed gaat. Onze inzetbaarheid, zowel materieel als personeel, is kritiek. Bondgenoten plaatsen vraagtekens bij onze loyaliteit. Onze situatie is moeilijk uit te leggen, zowel extern als intern. Al met al is de toestand nijpend. En dat maakt dat we onvoldoende opgewassen zijn tegen de complexe dagelijkse dreigingen, van welke aard dan ook."
Eichelsheim temperde verwachtingen van hen die dachten dat er een panklaar plan zou worden voorgeschoteld. De Defensievisie biedt een koers, een richting, een commitment: “maar nog geen concrete handvatten voor de transformatie”, zei de generaal. “Ik begin met een blanco vel papier.”
In de strategische competitie waarin de wereld volgens Eichelsheim is verwikkeld, winnen tegenstanders terrein. “Als wij op onze beurt op dezelfde voet doorgaan als nu, zijn we in de toekomst irrelevant.”
Daarom moet de krijgsmacht volgens de CDS moderner, meer gedigitaliseerd en gespecialiseerd. Hij is van mening dat de krijgsmacht een antwoord moet hebben op cyberaanvallen, spionage, sabotage, terrorisme, klimaatdreigingen, conflicten en oorlogen. “Antwoorden op combinaties van die dreigingen bovendien, die vaak allemaal tegelijk op ons afkomen”, waarschuwde hij
“Dat vraagt om verandering in kennis, in middelen en in mindset. Van onze mensen, van ons en van mij inclusief. Niemand uitgezonderd. Wij staan aan de wieg… en hier ligt de verantwoordelijkheid van ons samen. Nu, en niet later.”
Van uniform losweken
Eichelsheim riep zijn commandanten daarom op te denken in effecten, in resultaten en in gezamenlijkheid bij het optreden op verschillende domeinen tegelijk. “Daarmee wil ik zeggen dat we de kleuren van ons uniform moeten losweken van ons denken. Dat we nu, vanaf dag één, samen de krijgsmacht moeten versterken, en niet één of meerdere afzonderlijke onderdelen.” Daarna vroeg de generaal zijn commandanten de gedachte naar een toekomstige krijgsmacht op papier te zetten. “Dat geeft mij de input die helpt om de plannen nog concreter te maken en onze krijgsmacht op te bouwen… van onderaf.
Waarom
Secretaris-generaal Gea van Craaikamp pleitte voor meer zichtbaarheid in de relatie tussen geld en het effect ervan. “Een nieuw schip is voor veel mensen slechts een duur voertuig. Totdat je uitlegt dat het gaat om de bescherming van ons land”, legt ze uit. “Of concreter: het onderscheppen van duizenden kilo’s drugs en daarmee het tackelen van de bijbehorende criminaliteit; het bieden van noodhulp na een orkaan; het dwarsbomen van piraterij-acties die de positie van Nederland als handelsland kunnen beschadigen.”
Van Craaikamp vindt overigens dat de mission command overeind moet blijven. “Wat er nu steeds meer bijkomt is dat de samenleving vraagt waarom we dit willen bereiken, en daar ligt een deel van onze uitdaging.”


Bron: MinvanDef

Lees verder... 8-10-2021

Raad van Europa: Nederlandse rechter normaliseert discriminatie door marechaussee

De Raad van Europa is ‘ernstig bezorgd’ over etnisch profileren door de marechaussee. Dat schrijft deze in een brief aan ministers Ollongren en Grapperhaus, ingezien door deze krant. Het is een reactie op een recente uitspraak van de rechter, die stelt dat de marechaussee etnisch mag profileren.
‘De recente uitspraak toont niet alleen aan dat etnisch profileren nog steeds gebeurt in Nederland, het laat ook zien dat het rechtssysteem het ondersteunt en rechtvaardigt’, schrijft Momodou Malcolm Jallow, rapporteur van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in een brief aan ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid).
‘Daarmee wordt een duidelijke uiting van discriminatie op grond van etniciteit genormaliseerd’, stelt Malcolm Jallow.
De Raad van Europa is de hoogste mensenrechtenorganisatie van het Europese continent. De Parlementaire Vergadering van de Raad bestaat uit 324 leden uit 47 landen en monitort mensenrechtenschendingen. Ook kiest hij rechters die plaatsnemen in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).
De Raad levert vaker kritiek op de mensenrechtensituatie in lidstaten. Zo stelde het vorig jaar in een kritisch rapport dat Nederland haar onderwijs in minderheidstaal Fries moet versterken.
Maar dit is de eerste keer sinds zijn aantreden twee jaar geleden dat rapporteur Malcolm Jallow zich direct wendt tot een regering van een lidstaat. Malcolm Jallow: ‘Ik hoop dat de regering dit serieus neemt en de noodzakelijke stappen onderneemt.’
Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil nog niet reageren op de kritiek. Op een later moment stuurt het ministerie een brief naar de Tweede Kamer, laat een woordvoerder weten.
Geen directe gevolgen
De brief heeft geen directe gevolgen voor de Nederlandse regering, vertelt hoogleraar Europees Recht René Repasi (Erasmus Universiteit). ‘Dit soort brieven is vooral bedoeld om publieke aandacht te vestigen op een zaak. Het is de eerste stap in een langere procedure, met aan het einde mogelijk een officieel rapport of resolutie.’
‘Hoe ziet een Nederlander eruit? We leven in 2021, Nederland is een diverse maatschappij’, licht rapporteur Malcolm Jallow zijn kritiek telefonisch toe. ‘De Nederlandse regering is verplicht personen te beschermen tegen discriminatie. De Raad van Europa vindt dat etnisch profileren in al z’n vormen moet worden bestreden.’
Een coalitie van twee burgers en vier mensenrechtenorganisaties begon in 2020 een bodemprocedure omdat de marechaussee niet-witte mensen structureel aan strengere grenscontroles zou onderwerpen.
De rechter oordeelde vorige maand dat de marechaussee inderdaad etniciteit gebruikt in het opstellen van risicoprofielen, maar dat dat niet per definitie discriminatie is. De grenscontrole heeft als doel iemands verblijfsstatus vast te stellen. ‘Etnische uiterlijke kenmerken hóéven niet, maar kúnnen wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands herkomst of nationaliteit’, schreef de rechter. Van discriminatie zou pas sprake zijn als etniciteit de enige reden was voor extra controles. Dat is volgens de rechter niet het geval.
‘Dit soort uitlatingen van de Raad van Europa is zeker niet onbelangrijk’, reageert emeritus hoogleraar rechten van de mens Cornelis Flinterman (Universiteit Maastricht). ‘Maar ik vind dat het wat vroeg komt, want het gaat hier om de uitspraak van een lagere rechter.’
Lange rechtsgang
Hoger beroep is al ingesteld en de zaak is zo belangrijk dat die uiteindelijk waarschijnlijk bij de Hoge Raad of het EHRM belandt, schat Flinterman in. ‘Dat is een lange rechtsgang, waar politieke organen zoals de Parlementaire Vergadering enige terughoudendheid in moeten tonen.’
Malcolm Jallow richt zijn pijlen naar eigen zeggen niet op de Nederlandse rechtsgang, maar op de regering. ‘Het juridische proces is een nationale aangelegenheid waar ik niks over te zeggen heb. Ik wil het probleem onder de aandacht brengen. Etnisch profileren bestaat in Europa, en Nederland is geen uitzondering. Elk land heeft de taak ervoor te zorgen dat iedereen zich vrijelijk kan bewegen.’
Medewerkers van Controle Alt Delete, een van de partijen die de rechtszaak tegen etnisch profileren door de marechaussee aanspanden, voorafgaand aan de uitspraak van de rechtbank in Den Haag.
Het handelen van de marechaussee kwam in 2018 in het nieuws toen toenmalig Eindhovens gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga (D66) landde op Eindhoven Airport en werd aangezien voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Hij werd, niet voor de eerste keer, geselecteerd voor een extra controle door de douane.
Samen met Amnesty International, Controle Alt Delete, antidiscriminatiebureau Radar, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en een andere burger spande Bamenga de zaak aan. Een datum voor het hoger beroep is nog niet bekend.


Bron: Verschillende media

Lees verder... 8-10-2021

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief