Actuele nieuwsberichten

Op deze pagina bieden we u een selectie van nieuwsberichten over de Koninklijke Marechaussee.

Kustwacht voert samen met partners grootschalige handhavingsoperatie uit bij de Eemsmonding

Kustwacht voert samen met partners grootschalige handhavingsoperatie uit bij de Eemsmonding
Eemshaven – De Kustwacht heeft in het laatste weekend van juni een grootschalige handhavingsoperatie uitgevoerd. Tijdens de driedaagse operatie werkten verschillende diensten gecoördineerd samen om van elkaar te leren en de samenwerking te versterken. De operatie, genaamd ORCA, vond plaats in de buurt van de Eemsmonding. Operatie ORCA was de tweede grootschalige handhavingsoperatie van dit jaar.

Op zee, in de lucht en op het land
Verschillende eenheden deden mee aan de operatie. Op zee ondersteunden een politieboot en frisc van de Dienst Speciale Interventies (DSI) de patrouillevaartuigen van de Kustwacht. In de Eemshaven voerden teams van de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee controles uit aan boord van schepen. En vanuit de lucht hielden drones en het kustwachtvliegtuig toezicht op de scheepvaart. De Kustwacht coördineerde de eenheden en acties vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Inspecties
In totaal zijn tijdens de operatie 23 schepen gecontroleerd. De inspecties richtten zich op verschillende onderwerpen, zoals visserij, milieu, goederen, bemanningssamenstelling, documenten en certificering, scheepvaartveiligheid en offshore infrastructuur. Er zijn een aantal overtredingen aangetroffen, met name op het gebied van identificatieplicht van bemanningen en passagiers aan boord van pleziervaart. Hier zijn waarschuwingen voor gegeven.

Gezamenlijke operatie
Tijdens de operatie werkten verschillende diensten samen: de Kustwacht, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie en Staatstoezicht op de Mijnen.


Bron: Eemskrant.nl

Lees verder... 5-7-2024

Zero tolerance: werkstraffen geëist tegen militairen die drugs gebruikten

Vijf militairen in de leeftijd van 24 tot en met 29 jaar, hoorden vandaag werkstraffen tegen zich eisen van 40 tot 80 uur voor bezitten, gebruiken en verstrekken van harddrugs. Tegen vier van de vijf verdachten eiste het OM daarnaast geldboetes variërend van 75 tot 250 euro.  De vijf mannen moesten zich vandaag verantwoorden voor de Meervoudige Militaire Kamer van de rechtbank in Arnhem. Zij hadden onder meer cocaïne en MDMA voorhanden. Zij kochten dit voor eigen gebruik, maar ook om te verstrekken aan elkaar. Dit speelde zich met name in 2021 en 2022 af.

De officier van justitie: “Het gaat hier niet om keiharde drugsdealers. Echter, bij Defensie geldt een zero tolerance beleid. Verdachten wisten dit, waren desondanks bezig met het verheerlijken van drugsgebruik. Dat is, zeker voor militairen, zeer kwalijk gedrag.” 

In diverse WhatsApp-berichten tussen verdachten onderling, met name in een groepsapp, werden veelvuldig berichten over drugs uitgewisseld. Deze berichten lieten in de visie van het OM geen ruimte voor een andere interpretatie dan dat het over een langere periode steeds gaat over het samen kopen, verstrekken, gebruiken en aanwezig hebben van verdovende middelen.

Volgens de officier van justitie is sprake van medeplegen, waarvoor juridisch gesproken een nauwe en bewuste samenwerking vereist is: “Het gaat hier om een groep militairen, 5 man, die gezamenlijk drugs kochten, aan elkaar verstrekten en dit met elkaar, of soms ieder afzonderlijk, gebruikten. Dat sprake is van medeplegen, blijkt alleen al uit het hanteren van een gezamenlijke WhatsApp groep, die zeer regelmatig als doel had om gezamenlijk drugs te bestellen, aan elkaar te verstrekken en om het gebruik van drugs te bespreken.’’

De verdachten wisten heel goed dat er binnen Defensie een zero tolerance beleid geldt, aldus de officier van justitie: “Het drugsbeleid wordt aan iedereen uitgelegd zodra je maar een voet binnen de deur zet binnen Defensie en het wordt strikt gehandhaafd. Dit gaat over inzetbaarheid, veiligheid, negatieve groepsbinding, verbindingen met criminaliteit en aanzien van het ambt. Verdachten wisten dat ze fout bezig waren, maar dachten alleen aan zichzelf en niet aan anderen, collega’s, het Korps Mariniers of Defensie. Ik merk hierbij op dat drugsgebruik niet alleen Defensie schaadt, maar ook onze samenleving als geheel. Deze strafbare feiten rekent het OM alle verdachten zwaar aan.’’

Verdachten zijn inmiddels allen ontslagen. Tegen vier verdachten werd een werkstraf van 80 uur geëist, één verdachte hoorde een werkstraf van 40 uur tegen zich eisen.


Bron: Openbaar Ministerie

Lees verder... 5-7-2024

Schiphol rekent op drukke vakantieperiode: 12,3 miljoen reizigers deze zomer verwacht

Schiphol rekent op drukke vakantieperiode: 12,3 miljoen reizigers deze zomer verwacht
Schiphol rekent deze zomer op 12,3 miljoen reizigers. Gemiddeld vertrekken er bijna 70.000 mensen per dag tijdens de zomervakantie vanaf de luchthaven, die vorige week al aangaf klaar te zijn voor de drukke vakantieperiode.

De absolute piekdagen vallen aan het begin van de vakantieperiode op de zaterdagen. Dan vertrekken liefst 81.500 mensen vanaf Schiphol. Vorig jaar koerste Schiphol op een gemiddeld aantal van 66.000 vertrekkers, dit jaar zijn dat er 3000 meer per dag. Tegelijk zit de luchthaven nog ruim onder het aantal van 2019, toen er gemiddeld nog eens 3000 mensen meer vertrokken vanaf de nationale luchthaven.

Na de coronacrisis en chaosjaar 2022, toen door een schreeuwend tekort aan beveiligers de luchthaven het toneel werd van eindeloze rijen en enorme kofferbergen, is men nooit helemaal teruggeveerd. Met een dreigende krimp is Schiphol bewust onder het maximaal aantal vliegbewegingen gebleven.

Dit jaar merkt de luchthaven dat de geijkte oorden Spanje en Griekenland populair zijn, maar dat ook veel mensen naar Groot-Brittannië vliegen. De luchthaven adviseert mensen om handbagage slim in te pakken, je luchtig te kleden en lage schoenen te dragen. Ook helpt het om thuis in te checken, op tijd te arriveren en eventueel je ruimbagage vooraf af te geven op P3 als dat kan. Ook raadt Schiphol aan een tijdslot te boeken voor de security. Dat scheelt in de wachttijd.

Krapte
Een rondgang leverde vorige week al op dat betrokkenen vooral bij terugkomst rijen verwachten. Dit vanwege de krapte bij de Koninklijke Marechaussee en in de bagagekelder. De Marechaussee benadrukte al dat het helpt als mensen hun papierwerk in orde hebben en bijvoorbeeld ook toestemming op papier hebben als ze alleen met hun kinderen reizen.


Bron: De Telegraaf

Lees verder... 5-7-2024

Nieuwe bewindslieden beginnen aan Defensietaak

Minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman zijn begonnen aan hun nieuwe taak op het ministerie van Defensie. De koning beëdigde het kabinet eerder vandaag. 

De 37-jarige Brekelmans volgt Kajsa Ollongren op. Tuinman neemt het stokje over van Christophe van der Maat.

Als minister is Brekelmans verantwoordelijk voor het algemeen defensiebeleid. Hij gaat onder meer over de toekomstige samenstelling en uitrusting van de krijgsmacht en de inzet.

Ook internationale zaken als de steun van Oekraïne, het NAVO- en EU-beleid vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Minister Brekelmans: ”Ik kijk uit naar de samenwerking met alle collega’s bij Defensie. De opgave voor Defensie is enorm. Onze veiligheid staat onder druk. Het is daarom essentieel dat we onze krijgsmacht sterker maken en dat we Oekraïne blijven steunen. Dit vraagt meer van onze samenleving en de industrie. Alleen door samen te werken, ook met onze bondgenoten, kunnen we Nederland veilig houden.”

Brekelmans werd in april 2021 Kamerlid voor de VVD. Daarvoor werkte hij bij de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid.

De 44-jarige Tuinman krijgt de dossiers personeel, materieel en vastgoed. Hij noemt een slagvaardige en veerkrachtige krijgsmacht cruciaal voor onze veiligheid. “De kracht zit in goed getrainde en uitgeruste militairen en de ideeën die hen richting geven. We moderniseren arbeidsvoorwaarden en veteranenzorg en investeren in materieel, digitale slagkracht en meer ruimte. We zetten in op onze eigen defensie-industrie en werken aan de weerbaarheid van de samenleving.”

Als voormalig militair is Defensie geen onbekend terrein voor Tuinman, die sinds eind vorig jaar politiek actief is. Voor de BBB had hij een zetel in de Tweede Kamer.

Budget
Defensie kan deze kabinetsperiode rekenen op € 2,4 miljard extra. Daarmee voldoet Nederland over 2 jaar structureel aan de NAVO-norm. De totale uitgaven voor Defensie in 2024 zijn € 21,4 miljard. Dat bedrag wordt gefaseerd verhoogd.


Bron: Ministerie van Defensie

Lees verder... 5-7-2024

als je iets wilt, zoek je een mogelijkheid, als je niet wilt, vind je een reden

Tijdens de eerste weken van mijn basisopleiding tot marechaussee der tweede klasse – en op termijn tot marechaussee der eerste klasse – bij de Koninklijke Marechaussee vroeg ik me regelmatig af of ik de juiste keuze had gemaakt. Ik was met overtuiging vlak voor het examen van school gegaan en had dus geen havodiploma. Toch moest ik nog af en toe terugdenken aan dit besluit.

Op een avond in het begin van de opleiding kwam een instructeur op onze kamer. Hij vertelde dat hij onze persoonsdossiers had gelezen. ‘Jij bent toch Van den Brink?’ Ik keek vanaf mijn stoel omhoog. ‘Ik zie dat jij op de havo hebt gezeten. Ga je die nog afmaken?’ Ik was verrast en antwoordde hem dat mij was verteld dat ik geen havodiploma mocht hebben. ‘Dat klopt, als aannemingseis,’ zei hij, ‘maar nu zit je bij de marechaussee en mag je alle opleidingen volgen die je wilt.’ Daaraan had ik zelf niet gedacht. Misschien was het dan toch goed dat ik mijn hele examenjaar had afgerond en alleen het examen had gemist.

Contact met school
Ik nam in het weekend meteen contact op met de rector van mijn oude school en legde hem de situatie uit. Alle cijfers van het afgelopen jaar waren aanwezig; alleen het schriftelijk examen ontbrak. Ik vroeg de rector of ik komend jaar, een jaar later dus, alsnog examen kon doen; waarbij de resultaten van mijn afgelopen examenjaar zouden blijven staan. Hij wilde me helpen en zou kijken wat hij kon doen. Het moest in de lerarenvergadering worden besproken. Korte tijd later belde hij. Ik mocht mij opnieuw inschrijven op school. Ik zou niet in de klas komen, maar moest wel af en toe op school komen om met een docent te bekijken of mijn kennisniveau op peil bleef. Aan het eind van het jaar zou ik dan examen kunnen doen, met mijn cijfers van het jaar daarvoor als schoolresultaten.

Leiderschap door de rangen heen
Van paleiswacht tot commandant – verhalen over leiderschap en samenwerking. Bestel op Boom.nl
Er waren twee dingen belangrijk. In de eerste plaats moest er toestemming komen van de marechaussee om af en toe op een vrijdagmiddag met studieverlof naar school te gaan. In de tweede plaats moest ik mijn mond houden over deze regeling, want als de schoolinspectie erachter zou komen, zouden ze vragen kunnen stellen. Volgens de geldende procedures en regels was er namelijk sprake van doubleren en dan vervallen normaal gesproken alle cijfers.

Diploma-uitreiking
Ik besprak het voorstel met mijn pelotonscommandant en kreeg het gevraagde studieverlof, zolang mijn opleidingsresultaten bij de marechaussee er niet onder zouden lijden. Alles was nog net voor de start van het nieuwe schooljaar geregeld. In mei 1980 waren de examens voor het marechausseediploma. In dezelfde periode werden ook de havo-examens afgenomen. Een enkel examen bij de marechaussee kon worden verschoven en zo paste het net. Ik slaagde en bij de uitreiking van het havodiploma vertelde de rector aan de zaal welk speciaal traject ik had gevolgd. Het mocht nu bekend worden, er was geen schoolinspectie meer die zou ingrijpen.

… als je iets wilt, zoek je een mogelijkheid, als je niet wilt, vind je een reden …

Meewerken van betrokken partijen
Later realiseerde ik me hoe eenvoudig dit hele plan niet had kunnen doorgaan. Als een van de ‘spelers’ niet had gewild, was er heel snel een reden gevonden om niet mee te werken. De leiding van de school en de leiding van de Koninklijke Marechaussee waren bereid mee te denken. Er waren redenen genoeg om het veilige pad van ‘de geldende regel’ te kiezen of ‘geen gedoe’ te willen. Maar alle betrokken partijen wilden meewerken en daarom zochten ze naar mogelijkheden.

Als je samen iets wilt, zoek je naar mogelijkheden; als je iets niet wilt, vind je gemakkelijk een reden. Om resultaat te behalen, zijn we bijna altijd afhankelijk van de medewerking van anderen. Die medewerking is vaak niet vanzelfsprekend. Het gaat er uiteindelijk ook om of het je wordt gegund.

Bron: Leiderschap door de rangen heen

Door: Harry van den Brink


Bron: Boommanagement

Lees verder... 5-7-2024

Vader (36) ontvoert gezin vanuit Nederland

Vader (36) ontvoert gezin vanuit Nederland, huilende kinderen roepen op Duitse luchthaven om hun moeder
Een in Nederland woonachtige Irakees probeerde dinsdag met zijn drie jonge kinderen via Duitsland naar Iran te vliegen zonder toestemming van hun moeder. De man werd op de luchthaven in Keulen tegengehouden door alerte beveiligers, nadat hij zijn kinderen van school in Nederland had geplukt.

De 36-jarige vader had dinsdagmiddag om 16.30 uur een vlucht op de planning van Keulen naar de Iraanse hoofdstad Teheran, met een tussenstop in Istanbul. Bij de douane werd de vader opgemerkt toen zijn drie verdrietige kinderen meerdere malen in het Arabisch om hun moeder riepen. Het veiligheidsteam vertrouwde dit niet en waarschuwde de federale politie. Die kwam snel ter plaatse en wist te voorkomen dat de man aan boord van het vliegtuig ging.

Moeder gefopt
De vader had, zo bleek later, een valse volmacht gebruikt met daarop de handtekening van de 32-jarige moeder van de kinderen. Die gaf op het formulier een krabbel omdat ze dacht dat het bedoeld was voor een doktersafspraak voor één van haar kinderen. Vervolgens haalde de vader zijn kinderen vroeg op van school en gingen ze met hun schooltassen en handbagage naar de luchthaven Keulen-Bonn. De vader gebruikte het ondertekenende document als ‘bewijs’ om de kinderen ongeoorloofd Duitsland uit te krijgen. Zonder succes.

De kinderen, een 13-jarige jongen en twee meisjes van 10 en 8 jaar oud, zijn bij de grensovergang tussen Duitsland en Nederland overgedragen aan de Nederlandse politie. Dezelfde avond zijn ze herenigd met hun bezorgde moeder.

Zorgen om ontvoering
De Irakees woonde sinds een maand samen met zijn 13-jarige zoon ergens in Nederland. De moeder woont elders in ons land met haar twee dochtertjes. De vrouw sloeg twee maanden geleden bij de Nederlandse politie alarm, omdat ze vreesde dat haar ex-man plannen had om haar kinderen te ontvoeren. De vrouw was volgens de Duitse politie niet op de hoogte van de reisplannen van haar ex-man met de kinderen.

De vader wordt binnenkort aangeklaagd voor ontvoering van minderjarigen en het vervalsen van documenten. Hij riskeert nu een jarenlange gevangenisstraf. Voor de Duitse politie benadrukt deze zaak het belang van zorgvuldige controle van reisdocumenten bij het reizen met kinderen.

De politie adviseert luchthavens om altijd te controleren of een ouder een formele toestemmingsverklaring van de wettelijke voogd bij zich heeft, naast persoonlijke gegevens en een reisroute. Deze voorzorgsmaatregelen zijn volgens de Duitse politie essentieel om het risico op ontvoeringen van kinderen tegen te gaan.

 

Bron: AD

Lees verder... 5-7-2024

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief