Nabestaanden, journalisten, ketenpartners en afgevaardigden uit binnen– en buitenland. Er zal naar verwachting veel belangstelling zijn voor het MH17-proces, dat begin maart van start gaat. Ook de Koninklijke Marechaussee speelt een belangrijke rol: de rechtszaak vindt plaats in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) en op het terrein eromheen vervult de KMar de politietaak. Dat betekent dat de KMar daar verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid. Wat daar allemaal bij komt kijken? Best veel. KMarMagazine sprak met enkele direct betrokkenen.

Om alle uitdagingen zo goed mogelijk het hoofd te bieden, is er een speciaal Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) van de KMar ingericht. Majoor Alexander is daar de algemeen commandant van. Op de Koningin Máximakazerne maakt het SGBO-team inzichtelijk waar de KMar mee te maken kan krijgen op het gebied van risico’s en dreigingen, en bereidt het team de noodzakelijke maatregelen voor.

Lees meer in het KMar Magazine 2020-1